, ,

Internet Dronów (IoD) – rewolucja nadchodzi

Pojęcie Internet Dronów (Internef Of Drones) wprost wywodzi się z koncepcji Internetu Rzeczy (IoT – Internet Of Thinks). Internet rzeczy  (Internet przedmiotów) to koncepcja, wedle której jednoznacznie identyfikowalne przedmioty mogą pośrednio albo bezpośrednio gromadzić, przetwarzać i wymieniać dane za sieci komputerowej. Jednoznacznie identyfikowalne przedmioty (drony) w sieci występują pod adresem IP. Internet rzeczy to bardzo mała ilość danych i dość wolna jak na aktualne warunki transmisja danych.

Koncepcja Internet Dronów jest bardzo podobna, jednak korzyści z niej wynikające będą implikować w przyszłości wiele pozytywnych jak i negatywnych skutków.

W skrócie można napisać, IoD to dron posiadający własne IP, komunikujący się z siecią i wymieniający informację z innymi użytkownikami przestrzeni powietrznej, do tego jego starowanie jest możliwe do zrealizowanie właśnie wykorzystując sieć.

Taka aplikacja technologii daje bardzo szerokie, jak dotąd niespotykane, pole zastosowań. W tym miejscu zajmę się tylko jednym, w mojej opinii rewolucyjnym, zastosowaniem technologii IoD, w dziedzinie bezpieczeństwa lotów. Inne zastosowania i możliwości, z uwagi na pewne ograniczenia w możliwości ich publikacji technologii niech pozostaną jeszcze w wąskim gronie.

Koncepcja systemu bezpieczeństwa lotów opiera się o system wymiany informacji o pozycji, planowanej trasie i aktualnych parametrach lotu BSP w przestrzeni powietrznej. Informacja ta jest przesyłana siecią Internet do serwera zarządzającego przestrzenią powietrzną. Przestrzeń ta jest podzielona na  trasy, skrzyżowania, węzły (Rys. 1). Atrybuty ruchu BSP i jego plan jest przesyłany do serwera w formie danych XML, co już jest interpretowane i wizualizowane. Całym zarządzeniem ruchem w przestrzeni zajmuje się serwer. Serwer ma możliwość podania informacji do planu lotu (synchronizacja wszystkich złożonych planów, koordynacja ruchu na trasach) oraz wprowadzania korekt. System taki umożliwia właściwie nieograniczoną synchronizację ruchu BSP na wyznaczonych trasach.

Rys. 1. Trasy, skrzyżowania i węzły przestrzeni powietrznej.

Technologicznie system nie jest bardzo skomplikowany. Każdy BSP wyposażony jest w modem xG umożliwiający łączność dwustronną w sieci IP połączony z wbudowanym komputerem na platformie. Komputer ten mus mieć możliwość iniekcji danych do kontrolera lotu (autopilota).

Możliwości są ogromne. Pełna synchronizacja dostarczania paczek w miastach, pełna informacja o ruchu w przestrzeni powietrznej, szybka reakcja i przesył danych w sytuacji zagrożenia życia, itd., a to tylko kilka możliwości (Rys. 2). W końcu zasięg nadajnika RC nie jest już ograniczeniem, a obecność operatora jest niewymagana. Tak operator w tej technologii zarządza systemem przed komputerem, gdzieś w zaciszu biura. Dron wykonuje zadanie zaprogramowane, jednocześnie jest to synchronizowane z innymi.

Wachlarz możliwości ogromny.

Rys. 2. Synchronizacja danych i wymiana informacji pomiędzy użytkownikami przestrzeni.

Tekst. Paweł Burdziakowski

Źródło wiedzy i obrazów do tekstu:

[1] M. Gharibi, R. Boutaba and S. L. Waslander, „Internet of Drones,” in IEEE Access, vol. 4, pp. 1148-1162, 2016. doi: 10.1109/ACCESS.2016.2537208