• dr inż. Paweł Burdziakowski

  Gdynia

 • Wykładowca akademicki

  Politechnika Gdańska

 • Operator i instruktor BSP

  INS, BVLOS, VLOS MR 25 KG

 • Fotogrametria

  Fotogrametria z BSP

 • Teledetekcja

  Teledetekcja z BSP

 • Nawigacja

  Morska, Lotnicza

 • Programista

  C++, Matlab, Robot Operating System, GPU (CUDA), Ardupilot