Fotogrametria niskiego pułapu

Fotogrametria niskiego pułapu, to pomiary fotogrametryczne wykonane z pokładu bezzałogowych statków powietrznych (często nazywanych dronami). Szkolenie  obejmuje swoim zakresem teoretyczne aspekty fotogrametrii, praktykę planowania i realizacji lotu fotogrametrycznego, opis i analizę przypadków, opis i przedstawienie podstawowych produktów procesu fotogrametrycznego, przegląd i praca w wybranym oprogramowaniu fotogrametrycznym.