Co to jest fotogrametria z BSP ?

W ostatnich latach nastąpił gwałtowny rozwój bezzałogowych technologii lotniczych. Bezzałogowe statkami powietrzne (popularnie nazywane dronami) stały się dostępne dla ogółu, a ich rosnąca popularność przyciąga rzesze hobbystów, amatorów, naukowców i profesjonalistów. Masowa dostępność gotowych, komercyjnych bezzałogowych statków powietrznych (BSP) umożliwia ich wykorzystanie przez praktycznie każda osobę. Rynek oferuje bardzo proste i niewielkie konstrukcje, popularne i dobrze dopracowane produkty oraz bardzo zaawansowane i skomplikowane bezzałogowe statki powietrznych. Rynek oferuje pełen wachlarz urządzeń, wsparty pomocą techniczną i szkoleniową dla użytkowników.

Główną zaletą BSP jest ich stosunkowo niski koszt wytworzenia i eksploatacji, w porównaniu do klasycznych rozwiązań sosowanych w lotnictwie. Bezzałogowe statki powietrzne umożliwiają dotarcie do miejsc, które nie są dostępne dla klasycznych, dużych statków powietrznych, a sama realizacja lotu następuje przy zdecydowanie niższym nakładzie finansowym.

Jako pierwsi zalety BSP na rynku cywilnym odkryli filmowcy. W krótkim czasie powstało szereg konstrukcji dostępnych na rynku przeznaczonych do wykonywania zdjęć i filmów z powietrza. Początkowo, dostępne były jedynie BSP wykonywane na zamówienie i przenoszące klasyczne kamery bądź aparaty cyfrowe, jednak w krótkim czasie rynek komercyjny szybko zaczęły zalewać seryjne BSP przeznaczone, optymalizowane i budowane dla filmowców i fotografów. Te konstrukcje daje się łatwo wykorzystać do celów fotogrametrycznych. W ten sposób powstało nowe narzędzie dostępne geodetów – fotogrametria z bezzałogowych statków powietrznych.

Fotogrametrię z bezzałogowych statków powietrznych należy rozumieć jako nowe narzędzie do wykonywania pomiarów, łączące możliwości wykonywania pomiarów fotogrametrycznych naziemnych, lotniczych, a nawet suborbitalnych. Rozwiązanie takie stanowi jednocześnie niskobudżetową konkurencję dla klasycznej fotogrametrii lotniczej lub teledetekcji satelitarnej. Nie należy utożsamiać tych rozwiązań jako konkurencje dla fotogrametrii lotniczej i satelitarnej, BSP stanowią bowiem uzupełnienie, pewnego rodzaju rozszerzenie metod przenoszenia urządzeń pomiarowych. Fotogrametria z platform bezzałogowych wypełnia lukę jaka występuje pomiędzy fotogrametrycznymi lub teledetekcyjnymi pomiarami naziemnymi, lotniczymi i satelitarnymi dopełniając istniejące już metody pomiarowe.

Zakres szkolenia.

Ramowy plan szkolenia

 1. Fotogrametria cyfrowa (wykład)
  1. Historia (zarys, fotogrametria lotnicza, satelitarna, naziemna)
  2. Model kamery (zarys: model perspektywiczny, parametry zewnętrzne, wewnętrzne, georeferencja wprost)
  3. Stereowizja (zarys, geometria, korelacja, algorytmy, pokrycie)
  4. Aberracje układów optycznych (w tym dystorsja i kalibracja kamery, informacje w EXIF, baza danych)
 2. BSP w fotogrametrii (wykład, prezentacja sprzętu)
  1. Podział platform (zalety, wady)
  2. Moduły BSP (systemy nawigacyjne i kontrola lotu, GNSS, RTK na BSP)
  3. Ładunek funkcjonalny (kamera światła widzialnego, NDVI, termowizyjna)
 3. Cykl technologiczny opracowania fotogrametrycznego (wykład, ćwiczenia praktyczne)
  1. Prace przygotowawcze (meteo, plan lotu, wymagania dokładnościowe)
  2. Prace terenowe (fotopunkty, planowanie, programowanie i wykonanie lotu)
  3. Opracowanie zdjęć (przegląd oprogramowania, obsługa podstawowa)
  4. Faza przygotowania dokumentacji wynikowej (rodzaje opracowań, formaty plików, raporty dokładnościowe)
 4. Opracowania fotogrametryczne z BSP – przypadki (wykład)
  1. Ortofotomapa, ortofotoplan, numeryczny model terenu (NMT)
  2. Objętość (pomiar objętości mas ziemnych, składów węgla itp.)
  3. Model przestrzenny (budynki, budowle inżynieryjne)
  4. Inwentaryzacja (architektoniczna, archeologiczna, inżynieryjna BIM(ang. Building Information Modeling), wypadki, kolizje)
  5. Monitoring 4D (czasowo przestrzenny)
 5. Programowanie o wykonanie lotu fotogrametrycznego (ćwiczenia terenowe)