Szkolenie indywidualne z fotogrametrii niskiego pułapu to indywidualnie dopasowany plan według potrzeb klienta. Szkolenie to jest szczególnie przydatne dla osób które po szkoleniu zasadniczym chcą ugruntować swoją wiedzę w określonym zakresie lub projekcie. Zakres jest ustalany indywidualnie według potrzeb. Dodatkowo, poza rozszerzeniem zagadnień z kursu podstawowego, oferujemy następujące zagadnienia:

  • Fotogrametria cyfrowa

    Fotogrametria cyfrowa obejmuje zakresem zagadnienia takie jak: obraz cyfrowy, modele kamery, parametry wewnętrzne kamery, parametry zewnętrzne, dystorsja i inne aberracje układów optycznych, kalibracja kamer niemetrycznych, narzędzia kalibracyjne w Matlab, OpenCV i inne

  • Dobór BSP do zadania

    Analiza i wsparcie w doborze bezzałogowych statków powietrznych (BSP) i ich modułów takich jak platforma właściwa, moduł łączności, moduł kontroli lotu i awioniki, moduł nawigacji i orientacji, ładunek funkcjonalny, stacja kontroli, moduł zabezpieczenia.

  • Studium przypadku

    Studium i wsparcie w planowaniu opracowań fotogrametrycznych z BSP takich jak: ortofotomapa, pomiar objętości, model przestrzenny budynku, monitoring zmian czasowo-przestrzennych środowiska, inwentaryzacja wypadku samochodowego, inwentaryzacja elewacji budynku i wiele innych.