Wpisy

,

Fotogrametria cyfrowa

Fotogrametria

Fotogrametria jest sztuką i nauką o lokalizowaniu pozycji i kształtu obiektów na podstawie obrazów, z których można uzyskać ich położenie, orientację, kształt oraz rozmiar [1]. Definicję rozszerzoną można odnaleźć w statucie Międzynarodowego Towarzystwa Fotogrametrii i Teledetekcji  ISPRS (2009):

Fotogrametria jest sztuką, nauką i technologią, zajmującą się pozyskiwaniem wiarygodnych informacji o Ziemi i jej środowisku, lub o innych fizycznych obiektach, drogą rejestracji, pomiaru, analizy i interpretacji, obrazów otrzymywanych z sensorów, nie będących w bezpośrednim kontakcie z tymi obiektami.

Read more

,

Komercyjne drony na wojnie – analiza możliwości technicznych,  taktycznych i przeciwdziałania.

Na współczesnym polu walki regularne armie świata wykorzystują bezzałogowe statki powietrzne – BSP (UAV, drony) do wykonywania zadań bojowych i rozpoznawczych [1]. BSP różnych klas przedstawiają konkretne walory taktyczno-techniczne umożliwiające im wykonywanie skomplikowanych zadań bojowych. Wojskowe BSP są konstrukcjami wysoko specjalizowanymi przez co ich koszt również jest wysoki.

W ostatnich latach można zaobserwować gwałtowny rozwój technologii w zakresie komercyjnych BSP. Powstało wiele komercyjnych BSP, przeznaczonych głównie do filmowania z powietrza. Wyposażone są w wysoko rozdzielcze kamery, a ich sterowanie możliwe jest przy użyciu urządzeń typu tablet lub smartfon. Popularność tego typu rozwiązań, nieustanny wzrost parametrów i możliwości technicznych przy jednoczesnym spadku ceny powoduje że rozwiązania te stały się obiektem zainteresowania grup przestępczych i terrorystycznych. Pierwotne cele i zastosowania komercyjnych BSP zostały zaadaptowane do celów przestępczych. Zastosowania komercyjnych BSP w działalności przestępczej obserwuje się w obszarach takich jak ataki terrorystyczne, szpiegostwo przemysłowe, przemyt, bezpośrednie ataki na osoby lub mienie oraz przypadkowe wypadki lub incydenty z udziałem komercyjnych BSP.

Read more