Wpisy

,

Fotogrametria cyfrowa

Fotogrametria

Fotogrametria jest sztuką i nauką o lokalizowaniu pozycji i kształtu obiektów na podstawie obrazów, z których można uzyskać ich położenie, orientację, kształt oraz rozmiar [1]. Definicję rozszerzoną można odnaleźć w statucie Międzynarodowego Towarzystwa Fotogrametrii i Teledetekcji  ISPRS (2009):

Fotogrametria jest sztuką, nauką i technologią, zajmującą się pozyskiwaniem wiarygodnych informacji o Ziemi i jej środowisku, lub o innych fizycznych obiektach, drogą rejestracji, pomiaru, analizy i interpretacji, obrazów otrzymywanych z sensorów, nie będących w bezpośrednim kontakcie z tymi obiektami.

Read more